Η Υπηρεσίες μας

Λογιστικές

Ασφαλιστικές

Φοροτεχνικές

Συμβουλευτικές

Δίκαιου υπηρεσίες

Επενδυτικές

0 +
Εταιρεία
0 +
Συνεργάτες
0 +
Επιχειρήσεις
0 +
Νοικοκυριά

Μηχανογράφηση

Το Λογιστικό μας γραφείο έχει εφαρμόσει ένα καινοτόμο Οργανωτικό σύστημα, που έχει αναπτύξει μέσω της SmartKey.

Αποτέλεσμα αυτού του συστήματος είναι:

 • Η σωστή και έγκαιρη Ενημέρωση των Πελατών μας σε ότι τους αφορά.
 • Η έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών
 • Η οργανωμένη λειτουργία του Λογιστικού μας γραφείου.
 • Η Πλήρης Ψηφιακή Αρχειοθέτηση του Φορολογικού Αρχείου των Πελατών μας
 • Η Αυτόματη αποστολή των υπόχρεώσεων μέσω SMS/E-mail
 • H σωστή εκτίμηση και πρόβλεψη
 • Η άμεση ενημέρωση των αλλαγών νομοθεσίας στους Πελάτες μας

και μια πλειάδα ακόμη καινοτόμων εφαρμογών της DATA COMMUNICATIONS

more +

ban3

Ενημέρωση Πελατών

 • Online ενημέρωση για την πορεία την επιχείρησης
 • Αποστολή sms με προβλεπόμενο ΦΠΑ περιόδου
 • Αποστολή sms υπολειπομένων δόσεων φορολογικών υποχρεώσεων
 • Αποστολή email με τις τρέχουσες αλλαγές νομοθεσίας που σας αφορούν
 • Απαντητικό sms, παραλαβή ενημέρωση των υποχρεώσεων σας

more +

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αξιολόγηση των επιχειρήσεων

Την αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει των βασικών προϋποθέσεων του κάθε προγράμματος για την επιλεξιμότητά τους. Στην περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούμε την επιχείρηση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από το εκάστοτε πρόγραμμα και υπολογίζουμε την βαθμολογία της, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές με στόχο τη βελτίωση της.

Σύνταξη της επενδυτικής πρότασης
Υποστήριξη του υποβαλλόμενου φακέλου
Παροχή συμβουλών
Σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων

Ηλίας Ποιμενίδης

Συνεργάτες

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8

Search